Terapijsko jahanje

Datum objave: 28. 10. 2019.

Terapisjsko jahanje provodimo u suradnji sa Udrugom za terapiju i aktivnosti pomoću konja MOGU Osijek.
Aktivnost se financira sredstvima MDOMSP putem Trogodišnjeg programa “Živimo s multiplom sklerozom bez izolacije”.