Obilazak korisnika

Datum objave: 09. 1. 2020.

Danas smo posjetili Romana Dundovića koji je korisnik pomoći u kući po projektu “Živimo s multiplom sklerozom bez izolacije” financiranim od strane MDOMSP.