Edukacija Pain programa

Datum objave: 25. 5. 2019.

Dana 24.5.2019. održana je edukacija Pain programa koju nam je prezentirala mag. psihologije Iva Dimitrijević Iz Klinike za bol KBC Osijek.